Trott IL

Styret

Styret

 

Namn Leiarverv Tlf E-post
Geir E. Aga Leiar 94171093 geaga@broadpark.no
Birger Grov Nestleiar/økonomi 48160302 birgergrov@hotmail.com
Erling Grov Styremedlem/sportsleg leiar 41508615 ekgrov@online.no
Irene Strømø Kvalvik Styremedlem/skrivar 41638329 stromo@hotmail.com
Rune Eide Styremedlem/skrivar 97152799 rune.eide@stord.kommune.no
Eva S.H. Grov Styremedlem 97171217 evagrov@online.no
Karoline Espe Klippen Styremedlem 47396990 karolineklippen@hotmail.com
       
  Valkomité 2018    
Sturla Aakre leiar 41083552 saakre@hotmail.com
Geir Alvsvåg   53415845 geir@arcus-vita.no
Helga Aadland   93236045 helga.aadland@hsh.no
       
  Revisorar    
Svein A. Birkeland      
Sigbjørn Søyland      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Styret sine oppgåver

Hovedstyret er lagets øvste organ valgt av årsmøtet, og har overordna ansvar for alle Trott sine aktivitetar og oppgåver.

Hovedstyret skal koordinera drifta av Trott og sjå etter at lagets grupper og aktivitetar drives og utøvast på ein tilfredsstillande måte.

Hovedstyret skal ivareta Trott`s interesser så vel innan laget som utad.

Sikra inntektstilgang – bestemma kva inntekter det skal arbeidast for å få og delegera ut ansvar for den praktiske gjennomføringa.

Kostnadskontroll – Oppsyn med at kostnadar er i samsvar med forventningar>

Økonomisk kontroll og driftsovervaking

Vedta budsjett

Fastsetja årsrekneskapet.

Trott IL
Postboks 790, 5404 STORD
trott@sklbb.no

Ansvarlig Web redaktør: Geir E Aga

Bankkonto 3520.07.19237

Flest mogeleg lengst mogeleg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift