Trott IL

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Trott Idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Trott Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Det betyr at alle trenere, ledere, styremedlemmer og ansatte i Trott Idrettslag skal framvise gyldig politiattest.

Innhenting på en-to-tre:

1: Skriv ut Bekreftelse politiattest og fyll inn fullt navn og årstall. Scann deretter bekreftelsen eller ta bilde av den og last opp til ein pc/nettbrett

2: Logg deg inn på https://attest.politi.no/ og registrer opplysninger og last opp utfylt bekreftelse.

3: Når ein får attesten frå politiet, skal denne framvises til Anne-Cecilie Bergesen Vatle.
Trott Idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Spørsmål om ordningen kan stilles til

Anne-Cecilie Bergesen Vatle, e-post: anne-cecilie@hotmail.com, mobil: 993 24 843

 

Alle representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Trott IL
Postboks 790, 5404 STORD
trott@sklbb.no

Ansvarlig Web redaktør: Geir E Aga

Bankkonto 3520.07.19237

Flest mogeleg lengst mogeleg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift