Trott IL

Verdigrunnlag og visjon

Verdigrunnlag og visjon

Trott Verdigrunnlag og visjon

Trott sitt arbeid og aktiviteter skal basera seg på vår visjon og våre verdier, og valg og beslutninger som gjøres til daglig i klubben skal utføres på basis av disse.
Dette skal vera våre grunnhaldningar som alle i klubben skal leva etter, og jobbe målbevisst og hardt for å oppnå.

Verdi definisjon:

Verdier i ein organisasjon kjennetegnes som noko som er ønskeleg og godt. Noko som organisasjonen ønsker å identifisere seg med og utrykke til omgivelsane.

Visjon definisjon:

Ein visjon skal gi et bilde av ein framtidig ønska tilstand eller situasjon, der er dette man «strekker» seg etter i organisasjonen.

Verdi plakaten

T= TRUVERDIG.

I Trott skal me alltid opptre ærlig, seriøst og ryddig. Me skal vera ein truverdig aktør i samfunn og nærmiljø. Me skal gjennom våre aktiviteter skape liv og positive opplevelser i samfunnet fundamentert på likeverd, rettferd og omsorg.

R= RESPEKT.

I Trott skal me vise respekt og omtanke for kvarandre og jobbe hardt for gode holdninger og Fair Play. Me respekterer avgjørelser tatt av klubb, lagledere eller kampleder. Me utviser respekt for klubbens anlegg og utstyr. Me respekterer innsatsen og arbeidet det enkelte medlem legg ned i klubben.

O= ORDENTLEG.

I Trott opptrer me ordentleg i våre aktiviteter, og som medlem av Trott i lokalsamfunnet. Me skal være punktlege og presise til avtalte trening og kamp tider. Me oppfører oss ryddig, disiplinert og høfleg mot motspelarar, medspelarar, dommar og lagledarar. Me ryddar alltid opp etter oss.

T= TOLERANSE.

Me skal i Trott ha stor takhøyde og toleranse.

I Trott har me plass til alle som vil vera med, me skal ha eit tilbud til alle. Det skal vera lov å vera god, det skal vera lov å bare ha det gøy. Trott skal vera ein klubb for alle, kor alle trives og har det gøy, kor alle føler seg trygg og velkomne, og kor alle føler glede og stolthet av og vera ein del av våre aktiviteter og vår kultur.

T= TILLIT.

I Trott skal alle medlemmer ha tillit til kvarandre og organisasjonen. Me hjelper kvarandre og støtter kvarandre på tvers av lag, alder og kjønn. Me skal i Trott ha tillit til at arena og treningsfelt er ein stad fri for mobbing, rasisme og urettferdig oppførsel.

Visjon

«TROTT FOR ALLE, FLEST MOGELEG, LENGST MOGLEG».

I Trott skal det vera eit godt miljø, både sportsleg og sosialt. Miljøet skal vera positivt, engasjerande, inkluderande og rusfritt.

Trott har som målsetting å leggja forholda til rette slik at flest mogeleg barn og unge, på alle nivå, kan få ta del i fotballaktivitet prega av tryggleik, meistring, trivsel og Fair-play.

Idretten skal vera ein samlingsfaktor der det skal det vera plass til alle som vil driva med fotball, utan tanke på kva bakgrunn eller kva livssyn dei måtte ha.

I Trott jobbar me heile tida med å skaffe gode nok treningsforhold. Me ynskjer at Prestegardsskogen skal bli ein open sosial møteplass for barn og unge, både formelt og uformelt. Dette vil skapa identitet og samhald.

Me har som mål å rekruttera dyktige, engasjerte trenarar og leiarar til alle lag. Me skal bidra til å auka trenarkompetansen ved hjelp av impulssamlingar / kurs i eigen regi, eller i samarbeid med naboklubbar eller Hordaland Fotballkrets (HFK).

Trott skal jobba aktivt med å rekruttera nye domarar. Me skal leggja forholda til rette og motivera til at spelarar, leiarar og trenarar kan velja dømming som alternativ.

Trott skal ta ansvar i lokal samfunnet gjennom å ha eit godt samarbeid med dei andre klubbane på Stord, andre idrettar, frivillige organisasjonar, Stord kommune og det offentlige.

Trott IL
Postboks 790, 5404 STORD
trott@sklbb.no

Ansvarlig Web redaktør: Geir E Aga

Bankkonto 3520.07.19237

Flest mogeleg lengst mogeleg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift