Trott IL

Halvårsplan 5-årsgruppene

Halvårsplan 5-årsgruppene

Halvårsplan 5-årsgruppene (born fødd 2013)

Oppmøtestad: Rommetveit skule (om ikkje anna beskjed er gitt)

Gruppe 4: Tysdag 16:30 – 17:15

Gruppe 5: Tysdag 17:15 – 18:00

 

Oppstart veke 2, tysdag 8.1

Veke

Innhald

Klede i høve miljø

1

Fri

 

2

Aktivitetar med store apparat – Hinderløype / snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/ute

3

Aktivitetar med store apparat – Tarzantikken / snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/ute

4

Turn / snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/ute

5

Turn / snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/Ute

5

Open hall – Nordbygdohallen

Laurdag 2. februar

6

Skeiser på Vikahaugane

Ute – NB! Endra treningstid og stad

Ha med skeiser og hjelm om du har

7

Skeiser på Vikahaugane

Ute – NB! Endra treningstid og stad

Ha med skeiser og hjelm om du har

8

Rørsle til musikk / snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/ute

9

Vinterferie

 

10

Rørsle til musikk / snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/ute

11

Orientering

Ute

12

Orientering

Ute

13

Friidrettsprega aktivitet

Inne

14

Friidrettsprega aktivitet

Ute

14

Open hall – Nordbygdohallen

Laurdag 6. april

15

Spenn på boks

Ute

16

Påskeferie

 

17

Ønskeaktivitet

Inne eller ute

18

Friluftslivaktivitet og avslutning på Lundastølen

Laurdag 27. april

19à

Fri

 

Me ønskjer å få til vinteraktivitetar dette halvåret. I planen står det oppført både inne- og uteaktivitetar, me tar den aktiviteten som uteforholda legg til rette for. Om vinteren er til fjells, legg me ski og aking til skistadionet/Lundarstølen, nærare beskjed vil bli gitt. Er det nokon som har problem med å skaffa ski eller akebrett, gi oss beskjed, så ser me kva me får til (hugs òg at BUA har utstyr til utlån). 

I veke 6 og 7 skal me ha skeiseaktivitet på skeisebanen på Vikahaugane. I desse vekene blir det sannsynlegvis endring i treningstidene. Nærare beskjed vil bli gitt. Skeisegruppa har ein del skeiser til utlån. Fint om de gir beskjed om de ønskjer å låna, slik at me kan sjekka om me har nok skeiser til alle.

Trott IL
Postboks 790, 5404 STORD
trott@sklbb.no

Ansvarlig Web redaktør: Geir E Aga

Bankkonto 3520.07.19237

Flest mogeleg lengst mogeleg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift