Trott IL

Halvårsplan 7 og 8 års gruppa

Halvårsplan 7 og 8 års gruppa

Halvårsplan for 7- og 8-års gruppa (born fødd 2010 og 2011)

Oppmøtestad: Nordbygdohallen (om ikkje anna beskjed er gitt)

Gruppe 1: Onsdag 16:00 – 17:00

Oppstart veke 2, onsdag 9.1

Veke

Innhald

Klede i høve miljø

1

Fri

 

2

Innebandy / snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/ute

3

Innebandy / snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/ute

4

Symjing

15:00- 16:00 Bassenget i Rehasenteret

NB! Endra treningstid og stad

5

Symjing

15:00-16:00 Bassenget i Rehabsenteret

NB! Endra treningstid og stad

5

Open hall – Nordbygdohallen

Laurdag 2. februar

6

Skeiser på Vikahaugane

Ute – NB! Endra treningstid og stad

Ha med skeiser og hjelm om du har

7

Skeiser på Vikahaugane

Ute – NB! Endra treningstid og stad

Ha med skeiser og hjelm om du har

8

Aktivitetar med frisbee, hoppestrikk, hoppetau, rokkering ol./ snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/ute

9

Vinterferie

 

10

Dans/ snøaktivitet (ski og/eller aking)

Inne/ute

11

Dans

Inne

12

Friidrettsprega aktivitet

Inne

13

Friidrettsprega aktivitet

Ute

14

Bua aktivitet

Inne/ute

14

Open hall – Nordbygdohallen

Laurdag 6. april

15

Bua aktivitet

Inne/ute

16

Påskeferie

 

17

Leik i tarzanløypa

Inne eller ute

18

Friluftslivaktivitet og avslutning på Lundastølen

Laurdag 27. april

19à

Fri

 

I veke 4 og 5 er det symjing i bassenget på Rehabiliteringssenteret. Treningstida desse vekene blir flytta fram til klokka 15:00. Dersom nokon sliter med logistikken knytt dette, gi oss beskjed, så ordnar me ei løysing. Me er fleire instruktørar med bil.

Me ønskjer å få til vinteraktivitetar dette halvåret. I planen står det oppført både inne- og uteaktivitetar, me tar den aktiviteten som uteforholda legg til rette for. Om vinteren er til fjells, legg me ski og aking til skistadionet/Lundarstølen, nærare beskjed vil bli gitt. Er det nokon som har problem med å skaffa ski eller akebrett, gi oss beskjed, så ser me kva me får til (hugs òg at BUA har utstyr til utlån). 

I veke 6 og 7 skal me ha skeiseaktivitet på skeisebanen på Vikahaugane. I desse vekene blir det sannsynlegvis endring i treningstidene. Nærare beskjed vil bli gitt. Skeisegruppa har ein del skeiser til utlån. Fint om de gir beskjed om de ønskjer å låna, slik at me kan sjekka om me har nok skeiser til alle.

 

Trott IL
Postboks 790, 5404 STORD
trott@sklbb.no

Ansvarlig Web redaktør: Geir E Aga

Bankkonto 3520.07.19237

Flest mogeleg lengst mogeleg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift