Trenarkurs vinter/vår 09

Sett av tida etter jul til å utvikla deg sjølv som trenar med fagleg påfyll.

Me i Trott har eit godt trenarkorps , men det alltid rom for å få nye input i aktiviteten/treninga. Tilbakemeldingane frå kursa i fjor er veldig gode.Dei som nytta seg av desse synes dei var nyttige i det dagleg arbeidet i klubben.
Det er eit mål for klubben å senda ein god gjeng på kurs kvart år.
Sjekk om det er eit eller fleire kurs som du vil delta på. Alle vert arrangert (om det vert nok deltakarar) på Stord.
Meld intersse di pr. mail til Sigfrid Halleraker på adr.: sigfhall@online.no i god tid føre avviklinga, så vil ho ta ei felles påmelding. Bruk vedlagde skjema. Trott dekka det kurset kostar.
Meld deg på kurs!!
Dette er ein typisk VINN - VINN situasjon - for deg og alle rundt deg
Info om kursa:

Følg oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift