Trener/Leder/Dommerkurs i 2010 / 2011

KURSSESONGEN 2010-2011

Høstsesongen er etter hvert i gang, og Hordaland Fotballkrets er i ferd med å planlegge en ny kurssesong. Denne starter opp i oktober, og strekker seg fram mot seriestart i april 2011. I den anledning ønsker vi innspill fra klubbene når det gjelder behovet for trener-, leder- og dommerkurs.
 
Høstkatalogen klar først
Denne sesongen kommer vi til å dele kurskatalogen i to deler. Først lager vi ferdig kursoppsettet for høsten (september-desember), og så kommer vi til å bruke litt lenger tid på å gjøre klar kurskatalogen for vintersesongen.
 
 
Økt kompetanse = bedre aktivitet og klubbdrift
All erfaring tilsier at økt kompetanse gir en bedre og mer effektiv klubbdrift, samt mer og bedre aktivitet på alle nivåer i klubbene. Derfor bør fotballutdanning være et viktig satsingsområde for enhver klubb! HFK ønsker å legge til rette for at alle som er involvert i fotballen på et eller annet nivå (både ledere, trenere, dommere, spillere, tillitsvalgte med mer), skal få de kurstilbud som ønskes i rimelig nærhet til der man holder til.
 
 
Kursbehov
Vi ber dere melde tilbake et cirka antall for hvor mange deltakere klubben ønsker å melde på de enkelte kurs, og om kurset ønskes gjennomført i egen klubbs regi. Av ressursmessige årsaker forbeholder vi oss retten til å slå sammen enkelte kurs, dersom det er flere klubber som ønsker å stå som kursarrangør av samme kurs i noenlunde samme periode.
 
 
Krav til lokale kursarrangører
1.      Arrangøren må skaffe egnede teorilokaler (skole/samfunnshus/klubbhus).
2.      Der det er nødvendig må arrangøren skaffe bane, evt. hall til praksis.
3.      I forbindelse med praksis vil vi trenge kjegler, baller, vester og førstehjelpsutstyr, som vi ber arrangøren sørge for.
 
 
Økonomi
HFK skal ha dekket sine utgifter i forbindelse med kurset, kalkulert ut fra et gjennomsnitt for den totale kursvirksomheten. Kursene gjennomføres med vanlig kursavgift per deltaker. For lederkursene gjelder egne ordninger.
 
 
Informasjon
Ytterligere informasjon om de ulike kursene er å finne på vår nettside www.fotball.no/hordaland, eller dere kan ta kontakt med Hordaland Fotballkrets v/ :
- Petter J. Pettersen, tlf. 55 59 58 23 (e-post: petter-johan.pettersen@fotball.no)
- Torstein Pedersen, tlf. 55 59 58 67 (e-post: torstein.pedersen@fotball.no)
- Jan Otto Solberg, tlf. 55 59 58 21 (e-post: jan.otto.solberg@fotball.no)
 
 
Vedlagt ligger også en kortfattet spesifisering av kursene.
 
 
Vi håper at dere vil hjelpe oss med å lage en så god kurskatalog som mulig, og minner om at fristen for tilbakemelding er fredag 3.september!
 
Den endelige kurskatalogen vil bli lagt ut på våre nettsider så snart den er ferdig.
 
 
HFK GJENNOMFØRER FØLGENDE KURS
 
Trener 1-kurs (UEFA C-lisens):
 
Delkurs 1 - Aktivitetslederkurs i barnefotball (16 timer)
Målgruppe er alle som er engasjert innen barnefotballen, både lagledere, trenere og foreldre.
Hvilken barnefotball ønsker vi og hvordan organiserer og gjennomfører vi treningen ?
NB! Dette er et kurs vi er spesielt interessert i å få arrangert flest mulig av. 
 
Delkurs 2 – Fotballferdighet (16 timer)
Målgruppe er både nye uerfarne trenere og etablerte trenere som trenger oppdatering.
Vi ser på trening og instruksjon av tekniske ferdigheter.
 
Delkurs 3 – Samspill (16 timer)
Målgruppe er trenere som har gjennomført delkurs 1 og 2.
Vi ser på individuelle og kollektive valg og handlinger i fotballspillet.
 
Delkurs 4 – Ungdomsfotball (16 timer)
Målgruppe er trenere som er engasjert i ungdomsfotball.
Tilrettelegging av trening, differensiering, få flere til å fortsette lengst mulig.
 
Barnefotballkveld (4 timer) – NB! Nytt kurs
Dette er et kurs for trenere, lagledere og foreldre i barnefotballen. I løpet av en kveld (4 skoletimer) går vi først gjennom litt teori om trening av barn, og så går vi ut på banen og demonstrerer praktiske øvelser.
 
 
Èn-kvelds temakurs barnefotball – Keepertrening (4 timer)
For trenere som ønsker impulser om grunnleggende keepertrening i barnefotballen.
Hvordan legge til rette for trening av keeperne, spesielt med tanke på tekniske ferdigheter.
 
 
Èn-kvelds temakurs ungdomsfotball – Keepertrening (4 timer)
For trenere som ønsker impulser om keepertrening av keepere i ungdomsfotballen.
Hvordan legge til rette for trening av keeperne, spesielt med tanke på tekniske ferdigheter.
 
 
Trenerkoordinatoren (16 timer)
·         For utdannede trener I og II.
·         Bedre kvaliteten på arbeid blant barn og ungdom.
·         Skoleringsplan/planleggingsverktøy.
 
 
 
Lederkurs:
 
Lederkurs I – (5 moduler a 4 timer)
Målgruppen er ledere, styremedlemmer og øvrige støttespillere i fotballgruppen.
Består av 5 moduler som man kan gjennomføre enkeltvis, ”plukk selv” etter eget
behov, eller man kan ta kurset som helhet i like tidsintervaller.

·         Modul 1: Klubbhverdagen
·         Modul 2: Rekruttere - beholde
·         Modul 3: Sportslig ledelse
·         Modul 4: Lov og reglement
·         Modul 5: Økonomi og markedsføring

  
Lederkurs II – (2 helgesamlinger vår og høst)
Målgruppe er ledere, styremedlemmer i klubben
 
 
 
Dommerkurs:
 
Klubbdommer – 4 timer
Målgruppen er gutter og jenter fra 14 år og oppover, som ønsker å dømme 7`er fotball i egen klubb. Vi ser på dommerrollen og har en gjennomgang av kampreglement for 7`er fotball.
 
Rekrutteringsdommer – 16 timer
Målgruppen er alle som ønsker å dømme fotball og vil ha en innføring i fotballreglene.
Vi ser på spillereglene, lov & reglement og dommerens rolle i fotballen.
For å få dømme i kretsserien må man fylle 16 år i kalenderåret.
 
 

Følg oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift