Banenamn kluss

Banenamn i NFF sitt system passar ikkje med banenamn i vårt system. Det har vært ein misforståelse blant mange inkludert meg sjølv angåande banenamn i Prestegardsskogen.

Banenamn i NFF sitt system passar ikkje med banenamn i vårt system.
 

Kretsens system
Vårt system
Prestegardskogen Kunstgras 7er A
Prestegardsskogen Kunstgras A
Prestegardskogen Kunstgras 7er B
Prestegardsskogen Kunstgras B
 
Det har vært ein misforståelse blant mange inkludert meg sjølv angåande banenamn i Prestegardsskogen. Me har antatt at Prestegardskogen 7er A og B har vert kvar sin halvdel av 7er banen. Dette stemmer ikkje.
Prestegardsskogen 7er er ikkje registrert som kamparena, dette vil verta endra slik at kampar vert terminfesta på 7er banen neste sesong.
Prestegardsskogen 7er A og B er kvar sin halvdel av 11er banen.
 
MEN
Det er klart mykje enklare og bedre at 7er kampane går på 7er banen. Så når det lar seg gjera nyttar me denne til 7er kamp.
NB
Flytting av kamp for 11 og 12 åringar, treng IKKJE meldast til kretsen. Avtal med bortelag og dommar må me jo skaffa sjølv. Gi beskjed dersom dette kolliderer med andre si treningstid.
Registrer alle endringane på kampar fortløpande.

Følg oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift