Lagspåmelding 2016 barnefotball

Fristen for påmelding i barnefotballen er 12.februar 2016.

Kvart lag må melda til Per Audun Halleraker om lagspåmeldinga i god tid før fristen går ut. Les under og vedlegg.

  • Lagnavn
  • Kontaktperson
  • Heimabane (Rommetveit, Prestegardsskogen eller Nordbygdo)

Dei nystarta laga J7 og G7 bør dela seg i lag med 7-10 spelerar. Det må vera ein kontaktperson per lag.

Endringar i støtteapparat må meldast til Per Audun Halleraker

Lag som ynskjer å melda seg på i ein klasse over seg, må avklara dette med Sportsleg Leiar Barnefotball / Sportsleg Utval.

Følg oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift