Takk til alle som har jobba dugnad på Spar Haga Cup 2016 !

Trott vil takke alle som var med og gjorde Spar Haga Cup til ei flott oppleving for born og unge !

Takk til alle som har jobba dugnad på Spar Haga Cup 2016!

Trott vil takke alle som var med og gjorde Spar Haga Cup til ei flott oppleving for born og unge! Takk til dommarar, trenarar, oppmenn, kakebakarar, dugnadsarbeidarar og andre frivillige.

Ein spesiell takk til komiteleiarane Helge Hauge (Salg) , Kenneth Espeland (Sekretariat), Geir Østrem (Teknisk), Børge Østraat (Sportslig) og Tor Erik Eide (Kamp oppsett) for framifrå innsats!

Trott har fått veldig gode tilbakemeldingar frå gjestande lag, og synes Spar Haga Cup gjekk veldig fint. 

Me ser også at me ha litt utfordringar knytt til informasjonsflyt og organisering internt. I tillegg burde ein nok starta cup-arbeidet noko tidlegare.

Dette er erfaringar me tek med oss fram mot neste år. Me tek gjerne imot innspel og idear som kan gjere oss betre.

Uansett - tusen takk for vel utført arbeid!

Mvh

Rune, Birger og Ole

Følg oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift