Anbefalte banestørrelsar

No framover skal det spelast mange kampar i Prestegardsskogen. Me må nytta banane våre godt.

For å få ei best mogeleg utnytting av kapasiteten i Prestegardsskogen har me sett på anbefalingane frå NFF.

Saman med treningstidene har me lasta opp ei anbefaling om banestørrelsar.
http://www.kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=1362

Merk sikkerhetssona på 3m rundt banane.

For å få fleire tips, søk på "banestørrelser" på fotball.no.

Følg oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift